>Mapa

powrót  >>>  

Werbkowice Wąskotorowe
typ posterunku   Stacja przeładunkowa.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice - Strzyżów Hrubieszowski, Werbkowice - Łaszczów
kilometr osi stacji  0,00
obecna ilość torów  ??
pozostałe wyposażenie stacji

 Dwukondygnacyjny murowany budynek dworcowy z lat 50 XX w. Jednokondygnacyjny budynek warsztatów naprawczych. Jedenastostanowiskowa, czołowa hala lokomotywowni połączona z dwukondygnacyjnym budynkiem biur WMD. Boczna rampa betonowa do przeładunku materiałów sypkich na wagony normalnotorowe. Dwie rampy ziemne z oszalowaniem drewnianym. Wkolejnica. Murowane zasieki węglowe (obecnie punkt składu złomu).  Dwukondygnacyjna murowana nastawnia wykonawcza. Kształtowy jednoramienny semafor wjazdowy. Jednokondygnacyjny, murowany budynek rewidenta. Pozostałości rampy służącej do załadunku wagonów normalnotorowych  na transportery.

data zawieszenia ruchu pociągów  8 maja 1991r.
data rozbiórki torów

  Nie było rozbiórki. Układ torowy został jednak poważnie uszczuplony podczas prowadzenia prac likwidatorskich jesienią 1991r.

ciekawostki

 W pobliżu stacji znajdowało się chyba jedyne w Polsce jednopoziomowe skrzyżowanie torów wąskich (750mm) HKD  i szerokich (1520) LHS.
Stacja Werbkowice Wąsk. jest jedną z niewielu dużych stacji wąskotorowych o układzie czołowym.

zdjęcia

Zdjęcia stacji Werbkowice Wąsk. znajdują się w tej galerii

 

powrót  >>>

© Bartosz Sojda