>Strona główna >>HKD >>>galeria stacji Werbkowice Wąsk.

 

>>>

    Jedenastostanowiskowa hala lokomotywowni wąskotorowej w Werbkowicach. Budynek od chwili powstania w latach 50 był kilkakrotnie rozbudowywany.

( 11.02.2002 )

    Zasieki węglowe, a obecnie punkt składu złomu.

( 02.05.2002 )

   Budynek dworcowy stacji Werbkowice Wąsk., widziany od strony torowisk stacji wąskotorowej.

( lipiec 2002 )

    Budynek warsztatów HKD. W porównaniu z lokomotywownią wygląda dość niepozornie.

( lipiec 2002 )

    Wystający ok. jednego metra z ziemi kikut ściętego żurawia służącego do wodowania parowozów.

( lipiec 2002 )

    Lekko przyprószona śniegiem hala lokomotywowni wąskotorowej w Werbkowicach, widziana od strony torów normalnych.

( 04.02.2003 )

   Rampy przeładunkowe (a właściwie ich resztki ) na stacji Werbkowice Wąskotorowe.

( 29.04.2003 )

   Ukryte wśród traw porastających torowiska stojaki na zwory do wagonów-transporterów służšcych do przewożenia wagonów normalnotorowych po torze wšskim.

( 29.04.2003 )

   Budynek dworca stacji wąskotorowej widziany od strony torów postojowych dla pociągów pasażerskich.

( 29.04.2003 )

  Wkolejnica (?) na stacji Werbkowice Wąskotorowe.

( 29.04.2003 )

   Widok na oczyszczony tor wąski ułożony na wysokiej rampie służącej do przeładunku materiałów sypkich z wagonów wąskotorowych na normalnotorowe. Po lewej znajdują się szczątki dawnej wyciągarki linowej.

( 29.04.2003 )

   Widok z wysokich betonowych ramp w stronę lokomotywowni. Niestety dość spora część torowiska została naruszona przez ciężkie ciężarówki zajmujące się przeciąganiem na punkt zdawczo-odbiorczy cukrowni "Werbkowice" szyn z linii do Tyszowiec.

( 29.04.2003 )

  Nasyp po torze łączącym, który umożliwiał pociągom z kierunku Łaszczowa wjazd na stacje, bez konieczności zmiany kierunku jazdy.

( 19.02.2004 )

    *** 
   Lokomotywownia dawnej Hrubieszowskiej KD raz jeszcze.

( 19.02.2004 )

   Starsza, dziewięciostanowiskowa część hali lokomotywowni, jest wewnątrz podzielona na 3 części. Dziś w cywilizowany sposób można dostać się tylko do najmniejszej z nich obejmującej zaledwie 2 tory z kanałami.

( 19.02.2004 )

 

   W tylnej części hali znajduje się szeroki korytarz, w którym dawniej (sądząc po dziurach w podłodze) znajdowała się część maszyn warsztatowych. 

( 19.02.2004 )

   Niewiele lepszy stan przedstawia młodsza część hali z wydłużonymi stanowiskami przystosowanymi do obsługi taboru spalinowego.

( 19.02.2004 )

   Betonowy postument, na którym dawniej spoczywała konstrukcja dźwigu do nawęglania parowozów.

( 09.05.2004 )

   Kolejne spojrzenie na dawne zasieki. Dziś miejsce węgla zajęły szczątki wagonów typu 111A.

( 09.05.2004 ) 

   Resztki zwrotnicy ukryte pośród traw porastających bujnie torowiska stacji Werbkowice Wąskotorowe.

( 09.05.2004 )

   Dwa poziomy betonowych ramp przeładunkowych.

( 09.05.2004 )

   Z góry widać lepiej tarasy powstałe w wyniku rozbiórki części torowisk służących do obsługi ramp przeładunkowych.

( 09.05.2004 )

   Budynek dworca stacji Werbkowice Wąsk. Tym razem od strony wejść służbowych.

( 09.05.2004 )

   Ukryty nieco w zaroślach kozioł oporowy jednego z torów normalnych. Sądząc po oddaleniu od ramp ładunkowych był to tylko tor odstawczy, na którym wagony normalnotorowe oczekiwały na rozładunek.

( 09.05.2004 )

   Ziemne konstrukcje ramp coraz bardziej zarastają krzewami...

( 09.05.2004 )

   ...a w miejscach gdzie przegniło drewniane oszalowanie, są powoli rozmywane przez wodę.

( 09.05.2004 )

   Ostatni rozjazd zamykający grupę torów postojowych dla pociągów pasażerskich.

( 09.05.2004 )

   Ładnie oczyszczona wiosennymi wypaleniami trawy trawy równia stacji Werbkowice Wąskotorowe.

( 30.04.2005 )

   Jedynymi roślinami którym ogień nie wyrządził większych szkód są wyrosłe tu i ówdzie drzewka i durze krzewy. 

(30.04.2005 )

   Niestety po około 15 latach od zamknięcia HKD pojawiają się pierwsze kradzieże nawierzchni.

( 30.04.2005 )

   Widok na stację Werbkowice Wąskotoworowe z jednego ocalałego po rozbiórce na początku lat 90 rozjazdu otwierającego grupę torów biegnących pod rampę ładunkową dla transporterów.

( 30.04.2005 )

   Brama wjazdowa na teren lokomotywowni w Werbkowicach. 

( 1.05.2005 )

   Lokomotywownia w Werbkowqicach oraz jej tory trakcyjne AD 2005. 

( 25.06.2005 )

   Widok z okna budynku dworca na stację Werbkowice Wąsk. i punkt zdawczo - odbiorczy Cukrowni "Werbkowice". 

( 09.08.2005 )

>>>

© Bartosz Sojda 2004 - 2005