>Strona główna >>galerie >>>tabor

 

>>>1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

  SM48-065 manewruje w Zawadzie przed wyruszeniem ze "zdawk±" do Bełżca.

( 29.05.2005 )

  SP32-206 w chwilę po przyprowadzeniu osobowego 325021 z Wrocławia, do Zamo¶cia do stacji docelowej.

( 29.05.2005 )

  ST44-2021+ST44-2017 mijaj± ze składem ładownych węglarek Werbkowice.

( 02.05.2005 )

  SM48-084 jako luzak relacji Zamo¶ć - Hrubieszów mija Werbkowice.

( 05.05.2005 )

  SU45-089, czyli luzak z Zamo¶cia do Hrubieszowa, powoli mija werbkowick± stację.

( 25.01.2005 )

  Tym razem żadnych dokumentów przekazać dyżurnej z nastawni "Wb" nie trzeba, więc "luzak" może przejechać bez zatrzymania.

( 25.01.2005)

 

ST44-854 jako popychacz ł±czonych składów: "zdawki" do Bełżca i dodatku do SWR.

( 17.01.2005 )

  Zamo¶ć, SU45-089 w chwilę po przyprowadzeniu nocnego po¶piesznego z Wrocławia.

( 17.01.2005 )

  Po przybyciu do Werbkowic (chyba pierwszy raz w życiu innym ¶rodkiem transportu niż poci±giem) pierwsze kroki skierowałem na tamtejsz± stację. Spodziewałem się, że przyjdzie mi widzieć poci±gi na normalnym torze tylko oczami wyobraˇni. Tymczasem zaraz po wej¶ciu na peron zobaczyłem uniesione w górę ramie semafora i od strony Hrubieszowa nadjechała drezyna służby drogowej.

( 17.01.2005 )

 

SU45-010 jako planowy "luzak" relacji Hrubieszów - Zamo¶ć. Z powodu braku osobowego Zamo¶ć - Hrubieszów, lokomotywy do wykonywania manewrów w ZNTK Hrubieszów musz± być podsyłane z Zamo¶cia. "Luzaki" do Hrubieszowa jeżdż± w każdy dzień roboczy lub (je¶li pracy jest mniej) tylko w 1,3,5. Co najlepsze, ich rozkład jazdy jest zadziwiaj±co podobny do tego jaki miały osobowe Zamo¶ć - Hrubieszów.

Konopne, ( 19.01.2005 )

  SU45-010 zmierza luzem do Zamo¶cia.

Konopne, (19.01.2005 )

  ST44-2004+ST44-2011 mijaj± ze zwrotem próżnego wahadła mijankę LHS w Konopnem.

( 21.01.2005 )

  ST44-2011+ST44-2004 zbliżaj± się do Werbkowic z ładownym wahadłem na haku.

( 21.01.2004 )

  ST44-2035+ST44-2033 przejeżdżaj± przez most na Huczwie w Werbkowicach.

( 22.01.2005 )

  Cysterny Cukrowni "Werbkowice" oczekuj±ce na punkcie zdawczo-odbiorczym, na nocn± "zdawkę" do Zamoscia.

( 27.01.2005 )

 

Zamo¶ć, SU45-190 podczepiaj±ca się do składu nocnego po¶piesznego do Wrocławia. Chwilę wcze¶niej na s±siednim torze stał skład przesyłu z  Hrubieszowa w postaci SU45-010 i 8 wagonów pasażerskich.

( 28.01.2005 )

  SU45-172 w chwilę, po przyprowadzeniu nocnego po¶piesznego z Wrocławia. 

Zamo¶ć, ( 11.11.2004 )

  SP32-207 stoi w Zamo¶ciu, z jedno-wagonowym z powodu ¦więta Niepodległo¶ci składem osobowego do Hrubieszowa.

( 11.11.2004 )

  ST44-2015 + ST44-2035 jad± z mieszanym składem w stronę Hrubieszowa.

( 12.11.2004 )

  Osobowy z Zamo¶cia do Hrubieszowa, prowadzony SU45-156 podjeżdża pod werbkowicki peron.

( 12.11.2004 )

  Pierwszy wakacyjny poranek w Zamo¶ciu i pierwszy kurs nocnego 62203 Wrocław - Zamo¶ć. W okresie poza wakacyjnym zamiast niego kursuje pospieszny 32201 w innych godzinach. Poprzedniego wieczora z Zamo¶cia wyjechały obydwa nocne poci±gi do Wrocławia i st±d podwójna trakcja SP32-206 i SP32-024.

( 26.06.2004 )

  A to już podstawiony w chwilę póˇniej osobowy nr 241 do Hrubieszowa. Niestety jak to bywa w dni wolne od pracy zestawiony z 1 wagonu. Na szczę¶cie poprowadzi go chyba najładniejszy z zamojskich "żółtków", czyli SP32-061.

( 26.06.2004 ) 

  Standardowy tandem "gagarinów" dla wschodniego odcinka LHS, czyli ST44-2036 + ST44-2056, mija z ładownym wahadłem stację Werbkowice.

( 26.06.2004 )

  SP32-061 wjeżdża na werbkowick± stację ze składem osobowego, z Hrubieszowa, do Zamo¶cia.

( 26.06.2004 )

  SM48-084 zbliża się do Werbkowic z osobowym z Zamo¶cia, do Hrubieszowa.

( 03.07.2004 )

  ST44-2008+ST44-2020 mijaj± ze zwrotem "Tirosława" jeden z werbkowickich przejazdów.

( 06.07.2004 ) 

  Po¶pieszny "Rozotocze" zaprzężony w SU45-192, podczas krótkiego postoju w Zwierzyńcu.

( 10.07.2004 )

  ST44-2030+ST44-2015  mijaj± ze zwrotem próżnych węglarek, okolice wsi Sochy.

( 10.07.2004 )

  ST44-2021+ST44-2001 ze składem ładownych węglarek, oczekuj± na krzyżowanie w Konopnem. Jest to sytuacja, do¶ć nietypowa, ponieważ to składy próżne powinny oczekiwać na mijanie.

( )

  Z przeciwka nadjeżdża próżne wahadło z tandemem ST44-2059+ST44-?.

( )

  Ziemia drży, bo "gagariny" ruszaj± pełn± par± z mijanki.

( )

  Duże obci±żenie LHS powoduje często konieczno¶ć przesyłania lokomotyw jako przyprzęgu. W tym przypadku SM48-002 wraca z Hrubieszowa Tow. na szopę w Bortatyczach.
   SM48-001 zmierza z mieszanym składem na haku, do Hrubieszowa, na podmianę przy manewrach.

( )

  ST44-2049+ST44-2039+próżne wahadło, zbliżaj± się do Werbkowic.

( )

  SU45-010 wjeżdża do Zamo¶cia, z nocnym po¶piesznym 62203 z Wrocławia. 

( )

  Na s±siednim torze oczekuje SP32-206 ze składem osobowego, do Hrubieszowa.

( )

   Ostatnie spojrzenie z okien osobowego do Hrubieszowa, na nocn± "rzeˇnię" z Wrocławia.

( )

  SM48-084 manewruje w Zamo¶ciu.

( )

  Osobowy nr 241, prowadzony SP32-206, podczas postoju w Werbkowicach.

( )

  ST44-2043+ST44-? wjeżdżaj± na most na Huczwie w Werbkowicach.

( )

  Próżny skład prowadzony ST44-2007+ST44-2021, mija po niewła¶ciwym torze mijanki Werbkowice LHS, skład ładowny.

Konopne, ( )

   L¶ni±ca, po niedawnej naprawie rewizyjnej ST44-2039 prowadzi wraz z  ST44-2049 mieszany skład w kierunku granicy.

( )

   ST44-2036+ST44-2056 jada ze zwrotem wahadła w kierunku Hrubieszowa.

Alojzów, ( )

  ST44-862 po przyprowadzeniu do Zamo¶cia nocnej "zdawki" z Rejowca, oczekuje na możliwo¶ć zjazdu do lokomotywowni w Bortatyczach. Tego dnia "gagarin" musiał postać w Zamo¶ciu nieco dłużej, ponieważ szlak z Zawady zajęty był przez pielgrzymkowy poci±g z Częstochowy.

(16.08.2004 )

  SU45-080 ze składem pielgrzymkowego w chwilę po dotarciu do stacji docelowej.

(16.08.2004 )

  Po odstawieniu składu z Częstochowy, na tory postojowe. SU45-080 podpięła się do osobowego, do Hrubieszowa.

( 16.08.2004 )

  16 sierpnia, okazał się w Zamo¶ciu, nie tylko dniem większego ruchu pasażerskiego. Również jeżeli chodzi o manewry, to było na co popatrzeć. Od ¶witu parcelacj± "zdawki" z Rejowca, zajęła się SM48-065. A około godziny 6:30 z Bortatycz przyjechały dodatkowo widoczne na zdjęciu SM48-127 i SM48-084.

( 16.08.2004 )

  ST44-862 i SM48-065 szykuj± się do powrotu, do Zamo¶cia, po przyprowadzeniu wahadła kamienia wapiennego, dla Cukrowni "Werbkowice".

( )

  Hrubieszów Miasto, SM42-589 (CM Czechowice) z poci±giem osobowym z Zamo¶cia.

( )

  ST44-862 manewruje w Werbkowicach, po przyprowadzeniu wahadła 23 "talbotów" z kamieniem dla Cukrowni "Werbkowice".

( )

  "Gagarin" wyjeżdża na wschodni± głowicę rozjazdow±, by zmienić tor.

( )

  Przed wyruszeniem do Zamo¶cia, trzeba jeszcze przekazać dokumenty dyżurnej...

( )

  ... a potem już tylko S2 na semaforze i "jazda do Zamo¶cia".

( )

  SM48-084 manewruje w Werbkowicach. W tle ładowne wahadło pędz±ce po LHS w stronę Zamo¶cia. Klimat, typowy, dla wschodniej Zamojszczyzny.

( )

  Przy 8 wahadle z kamieniem, dla Cukrowni "Werbkowice", mała niespodzianka, w postaci ST44-758.

( )

  ST44-758 oczekuje na możliwo¶ć odjazdu do Zamo¶cia. Co jak co, ale moim zdaniem przemalowanie tego "gagara" w barwy firmowe PKP CARGO, to barbarzyństwo.

( )

  Po skończonym "oblocie" składu, ST44-758 opuszcza Werbkowice i wraca do Zamo¶cia.

( )

  SP32-207 zakończyła swoj± pierwsz± od 3 miesięcy służbę, polegaj±c± na obsłudze osobowego z Hrubieszowa, do Zamo¶cia.

( )

  SU45-067 w chwilę, po przyjeˇdzie z Bortatycz. Za kilka minut "suka" zabierze się za podstawianie w perony składu po¶piesznego do Wrocłwia.

( )

>>>1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 © Bartosz Sojda 2004 - 2005