>Strona główna >>galerie >>>tabor

 

>>>1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

  SU45-172 w dłuższą chwilę po przyprowadzeniu do Zamościa nocnego osobowego z Wrocławia.

( 28.10.2006 )

  ST44-360, na czele długiej "zdawki" do Hrubieszowa, wjeżdża na werbkowicką stację.

( 01.10.2006 )

  SM48-074, na popychu długiej "zdawki" z Zamościa do Hrubieszowa.

Werbkowice ( 01.10.2006 )

  SM48-074, jako popychacz, składu zdawczego do Hrubieszowa.

Werbkowice ( 01.10.2006 )

  Po zakończeniu manewrów w Werbkowicach, ST44-360 rusza ze składem "zdawki" z Zamościa do Hrubieszowa.

( 01.10.2006 )

  W roli popychacza, już nieco krótszego składu SM48-074.

( 01.10.2006 )

  ST44-2052+ST44-2048 ze składem wahadła rudy, między Werbkowicami a Konopnem.

( czerwic 2006 )

  ST44-2048+ST44-2052, jadą luzem w kierunku Hrubieszowa. 

Konopne, ( czerwiec 2006 )

  ST44-2008+ST44-20??, oczekują na zwolnienie szlaku, na mijance w Konopnem.

( czerwiec 2006 )

  ST44-2034+ST44-20?? jadą luzem w kierunku Hrubieszowa. 

Werbkowice, ( czerwiec 2006 )

  SM48-127 stoi ze "zdawką" z Hrubieszowa do Zamościa pod nastawnia dysponującą "Wb" w Werbkowicach.

( lipiec 2006 )

  SM48-127 manewruje w Werbkowicach. Lokomotywa zabiera z punktu zdawczo - odbiorczego cukrowni, cysternę z melasą, którą odepnie do składu pociągu zdawczego do Zamościa.

( lipiec 2006 )

  SM48-127, manewruje z cysterną na haku w Werbkowicach.

( lipiec 2006 )

  Skład wagonów socjalnych PLK, prowadzony dwoma wózkami motorowymi, zmierza do Hrubieszowa. 

Konopne, ( lipiec 2006 )

  ST44-360, manewruje w Werbkowicach, po przyprowadzeniu wahadła miału dla Cukrowni "Werbkowice".

( lipiec 2006 )

  Ls60 będąca własnością ZNTK Hrubieszów. Za przyczyna tej małej lokomotywy, praktycznie znikły na prawie pół roku podsyły luzaków z Zamościa do Hrubieszowa. Po kilku miesiącach jednak Ls60 została wysłana do naprawy i przez jakiś czas znów ZNTK zależny był od podsyłu lokomotyw z Zamościa. Jakość zdjęcia nienajlepsza ale też i robione było ono metodą partyzancką.

( lipiec 2006 )

  ST44-358, na czele wahadła kamienia wapiennego dla Cukrowni "Werbkowice" zbliża się do stacji docelowej.

( lipiec 2006 )

  SM48-043 jako popychacz składu z kamieniem wapiennym.

( lipiec 2006 )

  ST44-358 manewruje w Werbkowicach po przyprowadzeniu wahadła kamienia.

( lipiec 2006 )

  Drezyna zmierzająca z Zamościa do Hrubieszowa, podczas przejazdu przez Werbkowice.

( lipiec 2006 )

  SM48-043 na czele składu pustych węglarek, oczekuje na krzyżowanie z drezyną z Zamościa.

Webkowice, ( lipiec 2006 )

  Skład kilku węglarek z SM48-043 na czele...
  ...i ST44-358 na popychu, po minięciu z drezyną, rusza z Werbkowic do Zamościa.

( lipiec 2006 )

  ST44-358, na czele pustego "połańca" (wahadła węgla relacji Jszczów - Połaniec - Jaszczów) podczas postoju w Zawadzie.

( lipiec 2006 )

  Wyprzedzanie składu "połańca" z widoczna ST44-358 na czele i ST44-313 na popychu, przez drezynę.

Zawada, ( lipiec 2006 )

  ST44-358 opuszcza Zawadę ze składem pustego "połańca" 

( lipiec 2006 )

  SM48-127 robi "oblot" składu "zdawki" z Zamoscia Bortatycz do Zamościa.

Zawada, ( lipiec 2006 )

  SU45-135 rusza ze Zwierzyńca z pośpiesznym "Morcinek" z Zamościa do Gliwic.

( lipiec 2006 )

  ST44-2036+ST44-2058 mijają Zwierzyniec Towarowy z próżnym wahadłem, w stronę Zamościa.

( lipiec 2006 )

  ST44-818 manewruje w Zwierzyńcu Towarowym ze składem "zdawki" z Bełżca.

( lipiec 2006 )

  ST44-818 manewruje w Zwierzyńcu Towarowym.

( lipiec 2006 )

  ST44-2030+ST44-20?? między Zwierzyńcem a Zwierzyńcem Towarowym.

( lipiec 2006 )

  ST44-818+ST44-127 manewrują w Werbkowicach po przyprowadzeniu wahadła miału węglowego dla Cukrowni "Werbkowice".

( lipiec 2006 )

  ST44-818+SM48-127 zjeżdżają luzem do Zamościa.

( lipiec 2006 )

  ST44-2055+ST44-20?? między mijanką LHS w Konopnem a przystankiem PLK o nazwie Konopne.

( lipiec 2006 )

  ST44-360 służąca za popychacz wahadła miału węglowego dla cukrowni "Werbkowice" manewruje po dotarciu do stacji docelowej.

( lipiec 2006 )

  ST44-360 oczekuje na przyjazd prowadzącego wahadło miału ST44-358.

Werbkowice, ( lipiec 2006 )

  ST44-360+ST44-358 oczekują na podanie wolną drogę do Zamościa.

Werbkowice, ( lipiec 2006 )

  ST44-360+ST44-358 zjeżdżają luzem do Zamościa.

Werbkowice, ( lipiec 2006 )

  T448p i 060Da należące do PTKiGK Rybnik, manewrują w Hrubieszowie ze składem wahadła miału węglowego.

( lipiec 2006 )

  SM48-127 po zakończeniu manewrów w ZNTK Hrubieszów oczekuje na powrót do Zamościa.

Hrubieszów Miasto, ( lipiec 2006 )

  Pojazd inspekcyjny PKP PLK podczas kursu powrotnego z Hrubieszowa do Zamościa.

Werbkowice, ( lipiec 2006 )

  ST44-538 manewruje w Werbkowicach po przyprowadzeniu wahadła kamienia dla cukrowni.

( lipiec 2006 )

  ST44-358 na wschodniej głowicy rozjazdowej werbkowickiej stacji, w tle widać przesył wagonów z Hrubieszowa do Lublina oczekujący pod semaforem wjazdowym na możliwość wjazdu na stację po zwolnieniu się któregoś z torów stacyjnych.

( lipiec 2006 )

  SM48-127 zmierza luzem do Werbkowic po odbiór pustego wahadła talbotów.

Konopne, ( sierpień 2006 )

  SM48-127 ze składem 23 próżnych talbotów na torze żeberkowym w Werbkowicach.

( sierpień 2006 )

  SM48-127 powoli wpycha cały skład na tory stacyjne, po lewej widoczna piwnica, pozostałość po rozebranym pod koniec lat 80tych magazynie.

( sierpień 2006 )

  Nietypowa maszyna w Zamościu. SM42-711 prowadzi manewry na terenie zamojskiej stacji.

( sierpień 2006 )

  ST44-862 przygotowana do wysyłki na naprawę rewizyjna do PESA Bydgoszcz.

Zamość, ( sierpień 2006 )

  ST44-818 wjeżdża do Zamościa ze "zdawką" z Bełżca.

( sierpień 2006 )

  ST44-818 od razu zabiera się manewrów.

( sierpień 2006 )

  SM48-043 manewruje w Werbkowicach. A konkretniej zjeżdża torem szlakowym w kierunku peronu przy którym stoi...
  ...SM48-127 ze składem wagonów socjalnych i platform z Hrubieszowa. SM48-043 zmieniła rolę z popychacza na lokomotywę prowadzącą.

Werbkowice, ( sierpień 2006 )

  ST44-2049+ST44-2020 mijają Werbkowice z ładownym wahadłem rudy.

( sierpień 2006 )

  ST44-3001+ST44-3002 zbliżają się z pustym składem na haku do Terebińca.

( sierpień 2006 )

  SM48-127 jedzie luzem do Hrubieszowa, w celu wykonania manewrów na terenie ZNTK.

( sierpień 2006 )

  S200 PTKiGK Rybnik prowadzą w podwójnej trakcji wahadło miału węglowego do Hrubieszowa.

Terebiniec, ( sierpień 2006 )

  SM48-074 - jako popychacz wahadła z miałem dla Cukrowni "Werbkowice".

Werbkowice, ( sierpień 2006 )

  ST44-360 odpina się od składu...

Werbkowice, ( sierpień 2006 )

  ... który SM48-074... 
  ...wyciąga na żeberko...
  ...by potem móc wstawić go na tory zdawczo odbiorcze cukrowni.

Werbkowice, ( sierpień 2006 )

  Po zakończeniu manewrów, SM48-074+ST44-360 zjeżdżają luzem do Zamościa.

Werbkowice, ( sierpień 2006 )

  SM48-127 wracając luzem z, manewrów w ZNTK Hrubieszów, mija okolice Konopnego.

( sierpień 2006 )

  ST44-818 przejeżdża luzem przez Zawadę kierując się w stronę Bortatatycz.

( sierpień 2006 )

  SU45-135 w chwilę po przyprowadzeniu pośpiesznego "Solina" (Warszawa Zachodnia - Bełżec) do stacji docelowej.

( sierpień 2006 )

  SU45-135, na czele "Soliny" widziana z okien pośpiesznego "Morcinek" z Gliwic do Zamościa.

Bełżec, ( sierpień 2006 )

  SM48-043 jedzie luzem do Hrubieszowa na manewry w ZNTK.

Werbkowice, ( sierpień 2006 )

  ST44-1074+SM48-043 na czele krótkiego składu węglarek jadą do Hrubieszowa po wahadło tłucznia z PRDM.

Werbkowice, ( sierpień 2006 )

  ST44-1074 po krótkim postoju startuje z Werbkowic ze składem wahadła tłucznia z Hrubieszowa do Mielca.

( sierpień 2006 )

  ST44-1074 po krótkim postoju startuje z Werbkowic ze składem wahadła tłucznia z Hrubieszowa do Mielca.

( sierpień 2006 )

  Jako popychacz składu SM48-043.

( sierpień 2006 )

  ST44-758 mija Werbkowice ze składem wahadła tłuczni z Hrubieszowa do Mielca.

( sierpień 2006 )

  Zawada, ST44-818 na czele pociągu zdawczego do Bełżca.

(??.04.2006)

  SM48-043 podczas manewrów w Zamościu.

(??.04.2006)

  Zamosć. SP32-207 w chwile po przyprowadzeniu osobowego z Wrocławia.

(??.04.2006)

  SM48-043 na czele "zdawki" z Zamościa do Hrubieszowa, zbliża się do Werbkowic.

(??.05.2006)

  Werbkowice. ST44-2027+ST44-2021 jada luzem w kierunku Hrubieszowa.

(??.05.2006)

  ST44-2027+ST44-20?? mijają  z ładownym wahadłem koncentratu rudy żelaza, stację Werbkowice.

(??.05.2006)

  Biłgoraj. ST44-360 z długim "bruttem" Skarżysko Kamienna - Zamość, mija tamtejszą stację.

(??.05.2006)

  ST44-358 manewruje w Dębicy po przyprowadzeniu pośp. "Hetman" z Zamościa do Wrocławia.

>>>1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 © Bartosz Sojda