>Strona główna >>galerie >>>życie stacji

 

Witam w dziale poświęconym temu, co dzieje się na stacji Werbkowice. Zapewne większość z Was  zaglądając tu, będzie się zastanawiać, po co dokumentować zwyczajne manewry ze zwyczajnej stacji.

Otóż dla mnie, w obecnych czasach warto utrwalić trochę tych zwykłych czynności i wydarzeń, które niestety na stacjach takich jak Werbkowice powoli odchodzą w zapomnienie.

>>>

LUTY 2002 - transporty melasy z Cukrowni Werbkowice

   SM48-084 rusza z torów zdawczo-odbiorczych, prowadząc skład cystern Cukrowni Werbkowice wypełnionych melasą.

( 12.02.2002 )

   Z powodu ostrego łuku i kiepskiego stanu toru, zjazd odbywa się z prędkością rzędu 10 km/h.

( 12.02.2002 )

   Manewry prowadzi zamojska SM48-084.

( 12.02.2002 )

   Po zjechaniu z torów zdawczo-odbiorczych trzeba jeszcze wyciągnąć skład  torem żeberkowym nr 2a, na tyle daleko, by ostatni wagon znalazł się za rozjazdem łączącym tor z grupy z-o,  z torem nr 4.
   Następnie pozostaje jeszcze wycofanie składu torem nr 2 lub nr 4 za semafory wyjazdowe...
  ...i po ustawieniu przebiegu pociąg rusza w stronę Zamościa.

( 12.02.2002 )

   Cukrownia Werbkowice posiada kilka typów cystern, które po zestawieniu w jeden skład tworzą dość ciekawy widok.

( 12.02.2002 ) 

SIERPIEŃ 2002 - zwózka kamienia wapiennego i węgla do Cukrowni oraz zboża do silosów "Elwerbu".

 

  

Widok części werbkowickiej stacji. W głębi SM48-127 wyciąga z torów zd-o wyjątkowo nie podzielony na 2 części, skład 23 próżnych "talbotów" typu "Fals". 

( 22.08.2002 )

   Manewry prowadzi zamojska "tamara"  z drugiej serii produkcyjnej, czyli SM48-127.

( 22.08.2002 )

   Skład trzeba jak zwykle wyciągnąć przez most na tor 2a.

( 22.08.2002 )

  Zwykle w ten sposób postępowano z maksimum 13 wagonowym składem. Widok 23 "talbotów" na torze 2a należy do rzadkości.

( 22.08.2002 )

   SM48-127 powoli rusza z pod semafora C1 w stronę Zamościa.

( 22.08.2002 )

 

 

Sierpień 2002 roku, był czasem niezwykłego ożywienia na werbkowickiej stacji. Oprócz zwózki kamienia wapiennego do cukrowni, rozpoczęto również transporty ciężkich wahadeł zbożowych. Na zdjęciu SM48-086 manewruje ze składem wagonów zbożowych typu "Ugpps".

( 23.08.2002 )

 

 

 Natężenie ruchu jeszcze wzrosło gdy zamówiono kilka składów węgla dla potrzeb gospodarczych cukrowni "Werbkowice". Rezultat nałożenia się tych transportów był taki, że czasami w ciągu tygodnia codziennie przyjeżdżała do Werbkowic któraś z zamojskich "tamar". Na zdjęciu SM48-086, podczas drugiej tego dnia wizyty w  Werbkowicach.

( 24.08.2002 )

   SM48-086 mija nastawnię wykonawczą Wb1 powoli spychając skład 7 węglarek w kierunku grupy torów zdawczo-odbiorczych.

( 24.08.2002 ) 

   Zarośla na terenie dawnej stacji wąskotorowej są już na tyle duże, że przy patrzeniu z poziomu torów zasłaniają większą część składu i dają ciekawe widoki pociągu sunącego przez trawy.

( 24.08.2002 )

   Po podstawieniu składu węglowego, trzeba było zabrać jeszcze opróżnione wagony z wahadła zbożowego. Manewry musiały zostać wstrzymane na czas przejazdu przez stację osobowego do Zamościa.

( 24.08.2002 )

   SM48-127 manewruje z częścią składu kolejnego już wahadła zbożowego, które przybyło na stację wieczorem poprzedniego dnia.

( 26.08.2002 )

   Zamojska SM48-127 spycha cały skład na tory zdawczo-odbiorcze.

( 26.08.2002 )

KWIECIEŃ 2003 - transport cukru i melasy z Cukrowni Werbkowice

   Jak zawsze czysta i dobrze utrzymana SM48-065 powoli zjeżdża na tor łączący grupę torów zdawczo-odbiorczych z resztą stacji.

( 30.04.2003 )

   Kolejne ujęcie tego loka, tym razem na tle nastawni "Wb1".

( 30.04.2003 )

   Skład złożony z cukrowniczych cystern i kilku wagonów krytych typu "Gags-t" załadowanych cukrem, wyjeżdża na tor 2a.

( 30.04.2003 )

   Zbliżenie wagonu krytego typu "Gags-t".

( 30.0.2003 )

   SM48-065 rusza na rozkaz specjalny spod zamkniętego semafora D2 , ze składem cystern i wagonów krytych.

( 30.04.2003 )

SIERPIEŃ 2003 - zwózka kamienia wapiennego dla Cukrowni "Werbkowice"

    SM48-060 wyciąga z torów cukrowniczych skład pierwszego w 2003 roku wahadła kamienia wapiennego dla cukrowni.

( 03.08.2003 ) 

   Po dopełnieniu niezbędnych formalności i zwolnieniu szlaku, skład rusza do Zamościa.

( 03.08.2003 )

    Tydzień później ze  zwrotem kolejnego wahadła wyrusza również SM48-060.

( sierpień 2003 )

   Czwarte z kolei wahadło. Tym razem do jego przetoczenia podesłana zostaje SM48-127. Te manewry byłem zmuszony robić "idioten kamerą" więc jakość zdjęć pozostawia wiele do życzenia.

( sierpień 2003 )

   Jak zwykle podzielony na części skład jest wyciągany na tor "2a".

( sierpień 2003 )

  SM48-127 na przejeździe z jedną z polnych dróg. Do tego miejsca lokomotywy podczas manewrów dojeżdżają bardzo rzadko.

( sierpień 2003 )

LUTY 2004 - manewry po przybyciu pociągu zdawczego
   "Zdawka" w postaci SM48-074 + cysterna oraz węglarka zabrana przed chwilą spod punktu składowania złomu, zmierza w kierunku semaforów wyjazdowych stacji Werbkowice.

( 26.02.2003 )

    Ten sam skład na tle budynku dworca stacji Werbkowice Wąsk.

( 26.02.2003 )

   Cysterna zostaje podstawiona na punkt zdawczo odbiorczy.

( 26.02.2003 )

   A "tamara" wraca na tory PKP, by zabrać opróżnioną ze złomu węglarkę do Zamościa. Gdyby nie nieprzyjemny wypadek z aparatem fotek byłoby więcej.

( 26.02.2003 )

LIPIEC i SIERPIEŃ 2004 - zwózka kamienia wapiennego dla Cukrowni "Werbkowice"
   W roku 2004 po raz pierwszy od kilku lat całość zamówionego, przez Cukrownię "Werbkowice" kamienia wapiennego, była dostarczana koleją. Dla tego też, pierwsze wahadło z Nidy przybyło do Werbkowic już 1 lipca. Na zdjęciu SM48-065, oczekująca, na możliwość wjazdu, na tory cukrowni, po odbiór pustego wahadła.

( 02.07.2004  )

   "Tamara" zmierza torem nr 4 w kierunku żeberka ochronnego.

( )

  By wjechać na tory cukrownicze, lokomotywa musi pokonać ostry łuk toru łączącego bocznicę z grupą torów stacyjnych.

( )

   W sierpniu tego roku na kilka dni powtórzyła się sytuacja z końcówki wakacji 2002. Oprócz wahadeł kamienia, pojawiło się tez jedno wahadło zboża dla elewatorów firmy "ELWERB". Niestety cały skład łączonych wahadeł, przybył późną nocą i fotografowanie podwójnej trakcji "gagarinów" było niemożliwe. Za to następnego dnia rankiem można było obserwować bardzo ciekawą sytuację. Grupa torów cukrowniczych, była w całości zajęta wagonami ze zbożem, więc "talboty" z kamieniem pozostawiono na torze nr 4. Jakby tego było mało na torze 6 pojawiły się jeszcze 2 węglarki ze złomem. W ten sposób przez 1 dzień wszystkie tory towarowe werbkowickiej stacji były zajęte. Na zdjęciu widok z dawnych zasieków HKD na tory 6 i 4.

( )

   SM48-127, manewruje z wagonem do przewozu zboża.

( )

   Ten jedno-wagonowy towarowy, to wynik problemów jakie wystąpiły poprzedniego dnia w Zamościu, przy formowaniu wahadła zbożowego dla werbkowickiego "ELWERB-u". Wagon z powodu problemów technicznych dostarczono dzień później, wykorzystując przy tym i tak konieczny "podsył" lokomotywy manewrowej, do Werbkowic. 

( )

   Po przetransportowaniu wagonu ze zbożem, przyszła kolej na odbiór próżnego wahadła "talbotów".

( )

  SM48-127 rusza pełna parą z Werbkowic, z 23 Fals-ami na haku. 

( )

   Bodajże 10 już wahadło z "kamieniem" w tym roku. Na stacji manewrują ST44-862 i SM48-065. 

( )

   Następnego dnia popołudniu, po odbiór próżnego wahadła znów podesłana została SM48-127.

( )

   "Tamara" na tle nastawni Wykonawczej "Wb-1".

( )

  Za 11 razem, przy wahadle przyjechała "premia" w postaci "zdawki" do Hrubieszowa. Niestety jednak spóźniłem się i nie udało mi się zfotografować "gagarina", który pomknął już do Zamościa.

( )

   SM48-084 odstawiła skład zdawczego do Hrubieszowa, na tor nr 1, a następnie zabrała się za operację wepchnięcia 23 ładownych "talbotów" na punkt zdawczo-odbiorczy cukrowni.

( )

   Niecodzienny widok. Zwykle przed rozpoczęciem manewrów z wahadłem, dzielone jest ono jest na dwie części. W tym przypadku SM48-084  wyciągała na żeberko cały 23 wagonowy skład.

( )

   Naprawdę rzadko kiedy zdarza się zobaczyć lokomotywę wyjeżdżającą tak daleko na żeberko ochronne.

( )

   SM48-084 wyciska resztki mocy, przy karkołomnym wyciąganiu 23 ładownych "talbotów" na co prawda tylko lekko pochylony, ale zarośnięty trawami, tor żeberkowy. 

( )

   "Tamara" wjeżdża na most na Huczwie.

( )

   Po zakończeniu manewrów z wahadłem SM48 wyjechała na wschodnią głowice rozjazdową stacji, by dostać się na tor 1.

( )

   SM48-084 wraca, po pozostawione wagony od pociągu zdawczego.

( )

   Tydzień później przy kolejnym transporcie dla cukrowni. Sytuacja znów się powtórzyła.

( )

 

SM48-084 manewruje, ze składem "talbotów" na terenie werbkowickiej stacji.

( )

LISTOPAD 2004 - jedno z ostatnich w 2004 r. wahadeł miału dla Cukrowni "Werbkowice".
  SM48-065 podpina się pod skład węglarek załadowanych miałem.

( 12.11.2004 )

  "Tamara" zmierza z połówką składu w kierunku toru żeberkowego.

( 12.11.2004 )

  Jak zawsze przy manewrach konieczne jest zamknięcie rogatek na szosie Tyszowce - Werbkowice.

( 12.11.2004 )

  Po przełożeniu zwrotnicy na jazdę w bok, można zepchnąć cały skład na tory cukrownicze.

( 12.11.2004 )

 SIERPIEŃ 2005 - Zwózka kamienia wapiennego dla Cukrowni "Werbkowice".
  W lecie 2005 prawie wszystkie większe manewry związane, z transportami dla cukrowni, odbywały się w nocy lub wczesnym rankiem. Stąd też tylko raz tego lata udało mi się je uwiecznić. SM48-127 wpychając powoli wahadło na tory cukrownicze mija nastawnie wykonawczą "Wb1".

( 11.08.2005 )

  Rzut oka na SM48-127 przeciskającą powoli skład 23 talbotów przez tor łączący punkt zdawczo - odbiorczy z torami stacyjnymi.

( 11.08.2005 )

  "Tamara" na tle magazynów dawnego GS.

(11.08.2005 ) 

 LUTY 2006 - transporty cukru z Cukrowni "Werbkowice".
  Pozostawione na torze nr 2 skład próżnych wagonów oczekuje na powrót "zdawki" z Hrubieszowa, która w ten dzień jechała nietypowo za dnia.

( 09.02.2006 )

  SM48-043 pozostawiwszy wagony z Hrubieszowa na torze szlakowym, zabrała się za manewry.

( 09.02.2006 )

  SM48-043 prezentuje się nieźle po niedawne naprawie rewizyjnen, na która czekała 2 lata.

( 09.02.2006 )

  SM48-043 wyciąga skład pustych wagonów krytych na żeberko.

( 02.02.2006 )

  Za chwile rozpocznie się wpychanie składu na tory zdawczo odbiorcze cukrowni.

( 09.02.2006 )

  SM48-043 powoli przejeżdża, przez skrzyżowanie z szosą do Tyszowiec.

( 09.02.2006 ) 

  Po wepchnięciu pustych wagonów na tory zd-o  , "tamara" zabrała się za wyciągnięcie składu wagonów krytych załadowanych cukrem.

( 09.02.2006 )

  SM48-043 + wagony kryte na tle werbkowickiego "Akropolu".

( 09.02.2006 )

  "Tamara" mimo sporego obciążenia i nachylenia dziarsko przedziera się przez śnieg.

( 09.02.2006 ) 

  Kolejne ujęcie SM48-043 i niedokończonego wiaduktu nad torami LHS.

( 09.02.2006 )

  SM48-043 powoli wpycha skład wagonów krytych pod pozostawione na torze szlakowym wagony z Hrubieszowa.

( 09.02.2006 )

  "Zdawka" oczekuje na wolną drogę do Zamościa.

( 09.02.2006 )

  "Wolna droga" podana, jak na złość napatoczył się jeszcze skład z ST44-2056 +ST44-2036 na LHS, który zasłonił start "tamary".

( 09.02.2006 ) 

  SM48-043 powoli rusza ze "zdawką" do Zamościa.

( 09.02.2006 )

  "Zdawka" powoli rozpędza się zmierzając w stronę Zamościa.

( 09.02.2006 )

>>>

© Bartosz Sojda