>Strona główna >>galerie >>>infrastruktura

 

>>> 1- 2- 3- 4- 4

   Jedna ze znajdujących się w pobliżu werbkowickiej stacji piwniczek. Niestety nie wiem, jakie było jej pierwotne przeznaczenie.

( 01.02.2002 )

    Budynek  dworca stacji Werbkowice Wąskotorowe widziany od strony stacji normalnotorowej.

( 03.02.2002 )

    Kolejna ukryta w nieco zapuszczonym przydworcowym  sadzie piwniczka.

( 03.02.2002 )

    Jeden z "pomników LHS" popularnie zwany "akropolem". Tym wiaduktem miała przebiegać droga kołowa do Tyszowiec.

( 06.02.2002 )

   Kolejne elementy tej nieukończonej konstrukcji.

( 06.02.2002 )

   Lokomotywownia Hrubieszowskiej KD, widziana od strony stacji normalnotorowej.

( 11.02.2002 )

    Nieco zaniedbany, choć nadal trzymający fason budynek dworca w Werbkowicach.

( 11.02.2002 )

    Pozostałość po śmiałych planach z końca lat 80-tych. Rozjazd, z którego odgałęziała się nigdy nie ukończona linia do również nigdy nie wybudowanej cukrowni w Tyszowcach.

( sierpień 2001 )

   Samotny semafor wjazdowy na na stację wąskotorową Werbkowice.

( 23.08.2001 )

     Sympatyczny budynek stacji pomp, położony  nad brzegiem Huczwy.

( sierpień 2001 )

   Budowany z rozmachem godnym LHS, budynek dworca stacji Hrubieszów Miasto, który pierwotnie służył również jako dworzec PKS.

( 03.08.2001 )

   "Czarne chmury" zbierające się nad przystankiem Konopne.

( 01.08.2001 )

   Niedawno wybudowany bełżecki dworzec, może być wzorem tego jak powinny wyglądać tego typu budynki na liniach lokalnych. Szkoda tylko, że przez Bełżec przejeżdżają obecnie tylko 2 pary pociągów pasażerskich na dobę.

( 12.08.2001)

   Hala wachlarzowa byłej parowozowni w Bełżcu.

( 12.08.2001 )

   Niepozorny budynek przystanku w Metelinie, koło Hrubieszowa.

( 15.08.2001 )

  Widok w stronę Hrubieszowa z równie niepozornego jak wyżej wspomniany "dworzec",  peronu.

( 15.08.2001 )

   Nastawnia wykonawcza "Wb1" w Werbkowicach.

( lipiec 2001 )

   Grupa trzech werbkowickich semaforów wyjazdowych zabezpieczających wyjazd w kierunku Hrubieszowa.

( lipiec 2001 )

   Ładny i ciekawie usytuowany budyneczek magazynu węglowego werbkowickiej stacji. Niestety, mimo wpisania do rejestru zabytków, został on wyburzony jesienią 2002 roku .

( 05.07.2001 )

   Wnętrze poczekalni dworcowej w  Werbkowicach. Niestety nie ma już stojaków z nawiniętymi na walce rozkładami jazdy. Również wejście od strony ulicy jest już zamknięte i zastawione ławką. 

( 02.05.2001 )

    Jeszcze jedno ujęcie poczekalni, tym razem w stronę wyjścia na perony.

( 02.05.2001 )

>>> 1- 2- 3- 4- 4

© Bartosz Sojda