>Mapa

powrót  >>>  

Łaszczów
typ posterunku  Stacja węzłowa.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Łaszczów, Łaszczów - Wożuczyn, Łaszczów - Witków, Łaszczów - Byków
kilometr osi stacji  ?
obecna ilość torów  tory rozebrane 
pozostałe wyposażenie stacji

 Murowana wieża ciśnień połączona z budynkiem stacji pomp. Murowany jednokondygnacyjny budynek magazynu. Drewniany most nad Huczwą. Częściowo oryginalny austriacki żuraw do wodowania parowozów. Zespół kilku kolejowych domów mieszkalnych. 

data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.(?)
data rozbiórki torów  ?
ciekawostki  Dobrze zachowany żuraw do wodowania parowozów.
 Wciąż dobrze widoczne ślady po trójkątnym układzie torów południowej części stacji.

zdjęcia

    Most na Huczwie widok na wschód, w głębi łaszczowski trójkąt.  Oszalowane drewnem przyczółki mostu na Huczwie.  Wieża ciśnień w Łaszczowie.  Stacja pomp i wieża ciśnień widziana z zachodniego brzegu Huczwy.  Zadziwiajaco dobrze zachowany żuraw do wodowania parowozów.  Kolejowe domy mieszkalne nieopodal stacji w Łaszczowie.

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda