>Mapa

powrót  >>>  

Tuczapy
typ posterunku   Mijanka.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Łaszczów
kilometr osi stacji  14,95
obecna ilość torów  tory rozebrane 
pozostałe wyposażenie stacji

 Nie ma. Niewielki drewniany budynek dworca i murowany magazyn zostały rozebrane w latach 90 XX w. 

data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

 Wprawne oko dostrzeże fundamenty murowanego budynku dworca.   Widok ze starotorza w Tuczapach w kierunku pólnocnym. Pozostałości po budynkach kolejoych znajdują się w krzewach po prawej.

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda