>Mapa

powrót  >>>  

Tyszowce
typ posterunku  przystanek osobowy.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Łaszczów
kilometr osi stacji  12,13
obecna ilość torów  tory rozebrane (Przed rozbiórką dwa tory: główny zasadniczy i główny dodatkowy.)
pozostałe wyposażenie stacji  nie ma
data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

 Mniej więcej w tym właśnie miejscu znajdował się przystanek Lipowiec. 

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda