>Mapa

powrót  >>>  

Turkowice Zakład
typ posterunku  przystanek osobowy
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Łaszczów
kilometr osi stacji  12,13
obecna ilość torów  tory rozebrane (przed rozbiórką jeden tor szlakowy)
pozostałe wyposażenie stacji  fundament po betonowej wiacie przystankowej, analogicznej konstrukcji jak ta w Brodzicy.
data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

   

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda