>Mapa

powrót  >>>  

Turkowice
typ posterunku   mijanka.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Łaszczów
kilometr osi stacji  10,40
obecna ilość torów

 Tory rozebrane. Przed rozbiórką trzy tory (główny zasadniczy i dwa tory główne dodatkowe).

pozostałe wyposażenie stacji

 Dwukondygnacyjny, murowany budynek dworca. Murowany budynek szaletu. Fundament po niedużym budynku nieznanego przeznaczenia.

data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  

zdjęcia

 Budynek dworca.  Budynek dworca.

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda