>Mapa

powrót  >>>  

Wronowice
typ posterunku  przystanek osobowy.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Łaszczów
kilometr osi stacji  7,35
obecna ilość torów  tory rozebrane (przed rozbiórką jeden tor szlakowy)
pozostałe wyposażenie stacji  nie ma.
data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

 Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze ok. 15 lat temu był tu przystanek Wronowice.   

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda