>Mapa

powrót  >>>  

Dziekanów podg.
typ posterunku  posterunek odgałęźny.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wšsk. - Strzyżów Hrubieszowski
kilometr osi stacji  16,96
obecna ilość torów  tory rozebrane.
pozostałe wyposażenie stacji

Budynek obsługi posterunku odgałęźnego.

data zawieszenia ruchu pociągów  8 maja 1991
data rozbiórki torów  ??.??.1992(?)
ciekawostki  W tym miejscu od linii Werbkowice - Strzyżów Hrubieszowski oddzielała się linia Dziekanów - Matcze.

zdjęcia

       

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda