>Mapa

powrót  >>>  

Byków
typ posterunku   Stacja (końcowa)
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice - Byków
kilometr osi stacji  45,64
obecna ilość torów  tory rozebrane 
pozostałe wyposażenie stacji

 Fundamenty budynków stacyjnych, plac ładunkowy, zabudowania placu buraczanego. 

data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

 Zabudowania placu buraczanego w Bykowie.(VIII2006)   Równia stacyjna w Bykowie, widok w stronę Ulchówka. Po lewej plac buraczany.(VIII2006)   Równia stacyjna w Bykowie, widok w stronę kozła oporowego.(VIII2006)  Dawny plac buraczany, ważny element tutejszej stacji.(VIII2006)
Przejazd w Bykowie i zachowane w nim szyny.(VIII2006)  Starotorze HKD łagodnym łukiem zmierza w kierunku najdalej na południe wysuniętej stacji kolejki.(VIII2006)

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda