>Mapa

powrót  >>>  

Rokitno
typ posterunku   Ładownia
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice - Byków
kilometr osi stacji  38,42
obecna ilość torów  tory rozebrane 
pozostałe wyposażenie stacji

 Betonowa rampa boczna. 

data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

 Wijące się ostrymi łukami przez malownicze okolice Rokitna starotorze HKD, w głębi widoczna rampa ładowni Rokitno.(VIII2006)   Przejazd w Rokitnie widok w strone Ulchówka.(VIII2006)   Rampa ładunkowa w Rokitnie.(VIII2006)  Ładownia Rokitno w szerszej perspektywie.(VIII2006)

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda