>Mapa

powrót  >>>  

Ulchówek
typ posterunku   Bocznica.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice - Byków
kilometr osi stacji  41,90
obecna ilość torów  tory rozebrane 
pozostałe wyposażenie stacji

 Nie ma. Tylko fundamenty. 

data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

 Prawdopodobnie gdzieś tutaj od szlaku HKD oddzielała się bocznica do GS-u w Ulchówku.(VIII2006)   Wjazd do Ulchowka od strony Rokitna. Po lewej zabudowania GS-u w Ulchowku.(VIII2006)   Skrzyżowanie starotorza HKD i głównej szosy w Ulchówku.(VIII2006)

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda