>Mapa

powrót  >>>  

Nieledew
typ posterunku  stacja
linia przechodząca przez posterunek  Gozdów - Uchanie
kilometr osi stacji  10,59
obecna ilość torów  tory rozebrane 
pozostałe wyposażenie stacji

Budynek dworcowy, budynek dyspozytora placu buraczanego, fragment linii teletechnicznej. Wybetonowany plac ładunkowy.

data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1988r.
data rozbiórki torów  04.1989r.
ciekawostki

 Dobrze widoczne w terenie ślady, po bocznicy do zakładów "Win-kon" Nieledew, odznaczającej się wyjątkowym górskim charakterem. Ponadto w pobliżu zakładu istnieją jeszcze ślady, nasypów kolejki dawnej Cukrowni "Nieledew". 

zdjęcia

    Ślady po bocznicy do zakładów Win-kon Nieledew.  Ostry podjazd od strony Trzeszczan.  Budynek dworca stacji Nieledew  Widok spod dworca w stronę północną, na plac buraczany.  Budynek dyspozytora placu buraczanego.  Starotorze stacji. Widok spod dworca w stronępółnocną.  Starotorze stacji. Widok na południe.  Przejazd z szosą Nieledew Zadębce. Dalej, widać jak starotorze ostro schodzi w dół w kierunku północno-wschodnim.

 

powrót  >>>