>Mapa

powrót  >>>  

Malice
typ posterunku   przystanek osobowy
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Łaszczów
kilometr osi stacji  9,96
obecna ilość torów  tory rozebrane (przed rozbiórką dwa tory)
pozostałe wyposażenie stacji Jednokondygnacyjny, murowany budynek dworca.
data zawieszenia ruchu pociągów  ?.?.1985r.
data rozbiórki torów  ?

zdjęcia

 Budynek dworca   Budynek dworca  Budynek dworca  Budynek dworca
Starotorze

 

powrót  >>>  

   © Bartosz Sojda