>Mapa

powrót  >>>  

Witków
typ posterunku  stacja końcowa.
linia przechodząca przez posterunek  Łaszczów - Witków
kilometr osi stacji  23,99
obecna ilość torów  tory rozebrane 
pozostałe wyposażenie stacji

Jednokondygnacyjny budynek dworca z nastawnią dysponującą. Pozostałości po pompach żurawi wodnych. Jednokondygnacyjny budynek gospodarczy z własnym ujęciem wody. Widoczne w terenie ślady po ziemnej rampie ładunkowej.

data zawieszenia ruchu pociągów  ??.??.1985.
data rozbiórki torów  ?
ciekawostki

 W pobliżu stacji znajdziemy dobrze zarysowane w terenie ślady po bocznicy do położonego nieopodal elewatora.

zdjęcia

    Równia stacji w Witkowie. Widok w kierunku wschodnim.  Jedna z trzech szyn które pozostały jeszcze w pobliżu dworca.  Budynek dworca w Witkowie. Widok od strony nastawni.  Na budynku zachowała sie jeszcze tablica z nazwš stacji.  Dworzec w Witkowie  Dworzec widziany od strony budynków mieszkalnych.  Ukryta wśród traw studzienka z pompš podłšczonom do wodocišgu.

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda