>Mapa

powrót  >>>  

Hrubieszów Wąskotorowy
typ posterunku  Stacja techniczno-ruchowa.
linia przechodząca przez posterunek  Werbkowice Wąsk. - Strzyżów Hrubieszowski,
kilometr osi stacji  11,89
obecna ilość torów  dwa  
pozostałe wyposażenie stacji

Dwukondygnacyjny murowany budynek dworca. Murowana wieża ciśnień z żurawiem do wodowania parowozów. Dwa budynki magazynów z rampami bocznymi. Dwuramienny semafor wjazdowy od strony Brodzicy. Betonowa rampa czołowo-boczna. Murowany budynek zarządu Hrubieszowskiej KD. Drewniana szopa z ujęciem wody. Jednokondygnacyjny budynek świetlicy kolejowej. Dwukondygncyjny murowany budynek służby drogowej(?). Kolejarskie ogródki działkowe.

data zawieszenia ruchu pociągów  8 maja 1990r.
data rozbiórki torów  Większość torów została rozebrana w jesieni 1991r.
ciekawostki  50m za wschodnią głowicą rozjazdową stacji kończy się obecnie tor HKD.

zdjęcia

 Semafor wjazdowy na stację Hrubieszów Wąsk.   Dworzec stacji Hrubieszów Wąsk.  Hrubieszów Wąsk. równia stacyjna.  Jeden z dwóch magazynów stacyjnych.  Wieża ciśnień.  Większy z magazynów hrubieszowskiej stacji wąskotorowej. Z drugiej strony znajdowało się wejście do świetlicy.  Budynek zarządu HKD.                    

 

powrót  >>>  

© Bartosz Sojda